Konkurranseregler

03. Her finner du.png

1. Om Max Marketing Mix prisen

Hvert år inviterer NORDMA til MMM-prisen – en konkurranse innenfor direkte markedsføring. Noen kaller dette 1:1 markedsføring, datadrevet markedsføring, dialogmarkedsføring eller CRM. Kjært fag har mange navn og tar stadige nye former. Hovedsaken er at kampanjen har ført til økt effekt og lønnsomhet for oppdragsgiveren. 

Formålet med konkurransen er å fremme riktig bruk av datadrevet markedsføring i i Norge. Med datadrevet markedsføring mener vi en jobb, en kampanje eller aktivitet som retter seg mot en spesiell gruppe og hvor du kan registrere et målbart resultat. En kampanje kan være den store merkevarekampanjen som også skal ut i flere kanaler enn TV, det kan være adresserte eller uadresserte kommunikasjonskanaler, inn- og utgående telemarketing, DRTV, radio, interaktive medier, sosiale medier, SMS, App, Installasjoner (IOt),  AR/WR – you name it!

På MMM skal vi få frem arbeider som har gjort en målbar jobb. Dette kan være idéen, strategien, formatet eller selve innholdet. Kreativitet er å kombinere kjente ting på en ny måte, gjerne der kreativitet og teknologi hører sammen. Vi vurderer kreativitet, strategi og resultat.

MMM er og har alltid vært en konkurranse hvor jobbene vurderes etter strategi, kreativitet og resultater. Tidligere var dette i form av håndfast respons og som regel direkte salg. Det er det fremdeles, men i tillegg har det kommet mange andre måter å respondere på. Det avgjørende i juryeringen er at resultater er registrert. Prinsipielt er det de registrerte resultatene som danner utgangspunktet for neste aktivitet.


Det skal deles ut gull, sølv og bronse i hver kategori.

Alle kampanjer i hovedkategoriene som premieres med gull, er prekvalifiserte til semifinalen til Echo Awards 2019.

Premierte kampanjer presenteres på NORDMAs hjemmesider.

04. For å være på den sikre siden.png

2. Kategorier MMM 2018

Hovedkategorier

Detaljhandel / Retail og direkte salg: Kampanjer for detaljhandel/retail, som for eksempel kjøpesentre, spesialbutikker, restauranter, katalog-og postordreselskaper, medlemsbedrifter, kundeklubber, e-handel, detaljhandel i Telecom / IT og TV shopping selskaper.

Finans og forsikring: Kampanjer for banker, finans, forsikring og eiendomsmegling, verdipapirer, investeringer, lån, kredittkort, kreditt eller andre finansielle produkter eller tjenester, inkludert skade-, person- og pensjonsforsikringer.

Produktproduksjon og distribusjon: Kampanjer for produsenter av produkter (også fra grafisk industri). Inkluderer innpakkede varer som: dagligvarer, drikkevarer, hygieneprodukter og industrielle produkter.

Reise, transport og kjøretøy: Kampanjer for fly, tog, taxi, hotell, leiebil, pakketurer, turisme, kulturelle attraksjoner, sport, underholdning og ferieaktiviteter, både online og i fysiske butikker. Kampanjer for produsenter og distributører av motorvogner, ny eller brukt, salg eller leasing kontrakter, deler, tilbehør og service.

Sosiale tjenester, skoler og ideelle organisasjoner: Kampanjer for skoler, offentlig sektor, politiske grupper, forsvaret, kommuner, kulturinstitusjoner og yrkesorganisasjoner. I samarbeid med Norges Innsamlingsråd kåres den beste ideelle kampanjen eller innsamlingsaksjonen/organisasjonen.

Telecom, IT, elektrisitet, olje og bensin: Kampanjer for telecom/nettoperatører, satellitt, kabel-TV-operatører og Internett og bredbånd tjenesteleverandører, produsenter og selgere av datamaskiner; maskinvare, programvare, tilbehør, IT-tjenester, oppgraderinger, IT-opplæring, elektrisitet, olje og bensin.

Underholdning: Kampanjer for trykte og elektroniske publikasjoner som bøker, magasiner, nyhetsbrev, e-nyhetsbrev, magasin og forskningstjenester, TV, radio eller nettsteder. Kategorien omfatter også markedsføring av film, teater, events, fornøyelsesparker, videospill og ulike typer lotteri.

Andre tjenester: Kampanjer for vedlikehold, sikkerhet, post- og budtjenester, adresseleverandører, logistikkselskaper, konsulenter, leverandører av tjenester utført i hjemmet og eiendom. Kampanje for farmasøytiske selskaper, helsepersonell, for eksempel sykehus og klinikker, apotek, ulike helse operatører og produsenter av helseprodukter, spa, treningssentre, helseklubber, skjønnhetssalonger, medisinske fasiliteter, etc.

Internmarkedsføring: Kampanjer gjort internt og som er laget for å motivere ansatte, opplæring av ansatte eller har til hensikt å få ansatte til å endre holdning eller handlinger.

Business to business (B2B): Denne kategorien er for kampanjer som er målrettet mot B2B-kunder.
Å levere produkter og tjenester til en annen virksomhet krever ofte komplekse og rasjonelle beslutningsutfordringer. Vis hvordan flott strategi og dristig kreativitet overvinner B2B-markedsførere.

Spesialpriser med resultatkrav:

Best bruk av – E-post: E-post er en viktig CRM kanal, men bli ofte borte når de store reklamekampanjene presenteres. Noen måler åpningsrate, noen konvertering – og andre kreativt budskap. Har du en e-mail, eller flere du rett og slett er stolt av? En jobb som genererer engasjement, relasjoner og budskap, som kanskje er generert ut i fra en bra datafangst – og som leverer på enten strategi, kreativitet eller resultat?

Best bruk av – Sosial media: Kategorien omfatter sosiale medier-kampanjer som genererer engasjement, relasjoner – og resultater. Det kan være en del av en flerkanals kampanje, men det vil bli vurdert på resultater som kan tilskrives sosiale medier.

Best bruk av – Ny teknologi – Ai/AR/WR/Installasjoner: Denne spesialprisen belønner den som har tatt i bruk teknologi som har tatt kundens engasjement til et ekstra nivå. Et bidrag der teknologi og smart bruk av data støtter opp om hakeslepps-opplevelsen og har levert enten på kreativitet, strategi eller resultat.

Best bruk av – CRM-strategi/Samtykkeløp: En CRM strategi synes aldri, eller blir aldri belønnet. Har du en strategi som du kan lett forklare eller grafisk fremstille å få juryen til å skjønne hvor genial den er? Det kan være et dialogløp, et samtykke løp, eller noe annet relevant. Har du kreativt uttak i tillegg, jubler vi jo. Men det er ikke noe krav. På en eller annen måte må jobben vise kreativitet, strategi eller resultat.

Best bruk av – Innhold: Også denne prisen er en spesialpris. Det betyr at vi ikke er ute etter de store innhold strategiske satsningene. Vi belønner content-tiltak som har ført til engasjement i en bestemt målgruppe og kan være fra alle typer media. Nyhetsbrev regnes i høyeste grad som innhold. Jobben må vise til enten kreativitet, strategi eller resultat. 

Spesialpriser uten krav til resultat:

Årets tekst: I denne spesialprisen er det ordene som skal belønnes. Det kan være en salgstekst eller en CRM-tekst, digitalt eller på print. Denne kategorien vurderes utelukkende på bakgrunn av evnen til å overbevise mottaker med tekst. Kategorien gjelder alle former for direktemarkedsføring (dvs. rettet mot en nøye spesifisert målgruppe og ikke mot alle). Arbeid sendt inn i denne kategorien kan også sendes inn i andre kategorier.

Årets visuell/AD: Formspråket er avgjørende for budskapet og oppmerksomheten. Til denne spesialprisen vil vi belønne det aller beste innen formgivning og design. Denne kategorien vurderes utelukkende på bakgrunn av evnen til å overbevise mottaker gjennom form, design, AD. Kategorien gjelder alle former for direktemarkedsføring (dvs. rettet mot en nøye spesifisert målgruppe og ikke mot alle). Arbeid som sendes inn her kan også sendes inn i andre kategorier.

Årets kundeservice: I kategorien er det virksomheten eller avdelingen som sådan som konkurrerer, og ikke enkelte kampanjer. Avgjørende er om virksomheten skaper gode resultater for seg selv og/eller sine oppdragsgivere. NORDMA vil med denne kategorien sette søkelyset på det totale arbeidet kundeservice gjør for omdømme i markedet, kundeservice, omsetning og resultater innenfor direkte markedsføring, og gjennom dette vise det beste som i dag gjøres innenfor dette fagområdet. I år legges spesiell vekt på virksomhetens evne til utvikling og forbedring. Virksomheten skal også dokumentere at den følger NORDMAs normer og regler.

Årets callsenter: I denne kategorien er det virksomheten eller avdelingen som sådan som konkurrerer, og ikke enkelte kampanjer. Avgjørende er om virksomheten skaper gode resultater for seg selv og/eller sine oppdragsgivere. NORDMA vil med denne kategorien sette søkelyset på det totale arbeidet callsentere gjør for omdømme i markedet, callsentere, omsetning og resultater innenfor direkte markedsføring, og gjennom dette vise det beste som i dag gjøres innenfor dette fagområdet. I år legges spesiell vekt på virksomhetens evne til utvikling og forbedring. Virksomheten skal også dokumentere at den følger NORDMAs normer og regler.

Studentoppgave: Du har en egen ide og beskrivelse av en kampanje. Du skal beskrive en 1:1 kampanje. Denne må inneholde en ide (heading og visuelt materiale) med en beskrivelse av budskapet og målgruppe.

05. Better safe than sorry.png

3. Hva og hvordan leverer du inn?

MMM-prisen er åpen for arbeider som er distribuert i tidsrommet 1. januar 2017 til og med 30. september 2018.

For hovedkategoriene gjelder følgende:

 • 1 skjema per arbeid.
 • I skjemaet skal innsender tydelig redegjøre og argumentere for, samt presentere hvordan valg og definisjon av målgruppe, strategi, tilbud/virkemidler og kanal(er), har skapt de resultater og mål man har satt seg.
 • Innsender skal også presentere bakgrunn (fakta og argument) for de målsetninger man har, dvs. redegjøre for hvorfor man har satt de mål man har satt.
 • Samtlige arbeider (også digitale) skal presenteres på pdf, som lastes opp i skjemaet:
 • Et pdf-­‐dokument kan maks bestå av 5 sider.
 • Side 1 skal oppsummere arbeidet med «pack-­‐shot»/bildecollage (e. l.) og gjerne en kort beskrivelse av bakgrunn, løsning og resultat (maks 100 ord om hver).
 • Øvrige (maks) 4 sider er til fri disposisjon.

For Spesialpriser gjelder følgende:

 • Ett skjema per arbeid.
 • 1 pdf som lastes opp – maks 5 sider hvorav én side alltid skal oppsummere jobben i tekst og bilde.

For kategori Årets tekst og årets visuell/AD - gjelder følgende:

 • Ett skjema per arbeid.
 • Arbeidene skal også presenteres i elektronisk i form (pdf):
 • Et pdf-dokument kan bestå totalt av maks 1 side der arbeidet presenteres visuelt + maks 100 ord om bakgrunn og løsning.

For kategori Årets kundeservicessenter og Årets callsenter gjelder følgende:

I disse kategoriene er det virksomheten eller avdelingen som sådan som konkurrerer og ikke enkelte kampanjer. Selskapet kan imidlertid belyse hvordan de jobber med for eksempel å beskrive ulike kampanjer. Både kundeservice og utgående vil bli vurdert.

Vi vil med disse kategoriene sette søkelyset på det totale arbeidet callsentere gjør for omdømme i markedet og omsetning og resultater innenfor direktemarkedsføring og gjennom dette vise det beste som i dag gjøres innenfor TM.

Juryen vil legge vekt på om virksomheten skaper gode resultater for seg selv og eventuelt sine oppdragsgivere. Vinner er den som kan dokumentere den beste utviklingen fra strategisk utfordring, gjennom måldefinering til resultat. Selskapet skal også kunne dokumentere at de følger NORDMAs gjeldende regler og normer.

Det enkelte callsenteret vil bli vurdert ut fra informasjon om selskapet, hvordan selskapet jobber samt konkretisering av arbeidet/kampanjer. Det er eget skjema for innsendelse i disse kategoriene.

4. Om å sende inn samme arbeid i flere kategorier

Konkurransen er delt inn i hovedkategorier og spesialpriser. Du kan registrere et bidrag til:

 • En hovedkategori
 • En eller flere spesialpriser
 • En hovedkategori + en eller flere spesialpriser

NB! Du kan ikke registrere samme bidrag i mer enn én hovedkategori.

06. Om det skulle herske noen tvil.png

5. Vurdering av det enkelte arbeidet

De innsendte arbeidene i hovedkategoriene vurderes etter følgende kriterier og poengskala:

Strategi og gjennomføring: 1‐5 stjerner

 • Strategi: Målsetting, målgruppeutvelgelse, kanalutvelgelse.
 • Strategien for hvordan oppnå målet.
 • Gjennomføring: Fysisk og teknisk, oppfølging/fulfilment, timing.

Kreativitet: 1-5 stjerner

Kreativitet: Kommunikasjon; budskap og idé ut fra produktets/tilbudets egenart, design og tekst.

Resultat: 1‐5 stjerner

Resultater i forhold til målsetting.

Følgende momenter skal jurymedlemmet vurdere for hvert arbeid:

Strategi og gjennomføring. Her vurderes kampanjens realisme og relevans, i forhold til de rammer tiltaket har, kampanjens betydning for avsender, kampanjens plass i bedriftens totale markedsføring og merkebygging og forholdet til målgruppens situasjon og behov. Vurder spesielt de målene som er satt, metode og resultat for målgruppevurdering og utvelgelse, kanalvurdering og medievalg, valg av virkemidler og timing. Her vurderes også om strategi og idé følges opp og gjennomføres i det materiellet som er laget. Vurder fysisk og teknisk utførelse og kvalitet, oppfølging/fulfilment, prosjektledelse og organisering.

Kreativitet. Her vurderes selve kommunikasjonen; altså utforming og valg av hovedbudskap og grunnleggende idé, sett ut fra kampanjens oppgave og produktets/tilbudets egenart. Dessuten vurderes layout, tekst/innhold og evnen til å fullføre idéen og kommunikasjonen. Dette gjelder alt trykt materiell, eller annonser og landingssider på nettet, samtaleguider for TM, osv.

Resultat. Resultat er vanskelig å evaluere fordi målestokken vi får fra innsenderne er uensartet. Juryen må derfor alltid balansere vekten resultatet tillegges opp i mot fullstendigheten i resultatinformasjonen. Resultatet som skal vurderes må være direkte koplet til hovedtiltaket arbeidet er sendt inn for.

Utydelighet eller mangelfull informasjon om resultatet bør redusere poenggivning. Informasjon om etterfølgende resultater som for eksempel skyldes selgeroppfølging og lignende skal heller tillegges poeng i strategi eller gjennomføring. Fravær av relevant resultatinformasjon diskvalifiserer arbeidet fra juryering.

De innsendte arbeidene i spesialprisene vurderes etter følgende kriterier:

Årets tekst: Kreativitet – evnen til å overbevise mottaker i tekst.

Årets AD: Kreativitet – evnen til å overbevise mottaker gjennom bruk av art direction.

Årets Kundeservice og Callsenter: Virksomhetens evne til utvikling og forbedring.

08. Lykke til.png

Tips en venn Skriv ut