nordma.no

Kurs_hoved_1000px

Meld deg på kurs: Bli compliant til GDPR

tirsdag 19. september
10:00 - 13:00

Dette kurset gir deg grunnmuren i arbeidet med å bli klar til GDPR innen fristen 25. mai 2018. Det haster å komme igang.

Kurset gir deg praktisk veiledning til å etablere og dokumentere oversikten over hvordan bedriften håndterer personopplysninger – det første Datatilsynet spør om ved et evt. tilsyn, og en nødvendig forutsetning for det videre arbeidet med GDPR. Oversikten vil gi deg dokumentasjon på:

  • Hvilke opplysninger bedriften er i besittelse av
  • Hvor disse opplysningene kommer fra
  • Behandlingsgrunnlaget
  • Lovligheten av behandlingen

Hva innebærer kurset:
Det er mange teoretiske kurs om GDPR og hvilke utfordringer dette vil gi oss, men lite om hva som konkret må gjøres for å få tilpasningene på plass. Dette kurset fokuserer på det praktiske og inviterer til erfaringsdeling mellom deltakerne.

I utgangspunktet er dette et arbeid bedriften må gjøre selv, men mange problemstillinger kan løses i fellesskap. Samarbeid og veiledning vil derfor gjøre arbeidet vesentlig lettere.

Kursavgiften omfatter 6 måneders tilgang til en teknisk løsning som letter arbeidet med å utvikle og dokumentere oversikten over bedriftens behandling av personopplysninger.

Hvem passer dette kurset for:
Den i bedriften som har eller skal få et ansvar for håndtering av personopplysninger (sikkerhetsansvarlig, CRM ansvarlig og personvernombud), samt personer som tar sikte på rollen som personvernombud.
 

Foredragsholdere:

Carsten_web_100

 

Carsten Gunnarstorp, advokat i NORDMA. Forretningsadvokat med spisskompetanse på GDPR og markedsføringsrett.

Emese-Bogya-2_web_100


Emese Bogya, konsulent i Trancendent Group. Lang erfaring med både det juridiske og det tekniske. Hun har tidligere ledet prosjekter for etablering og operasjonalisering av internkontroll for personvern. Det innebar blant annet kartlegging av behandlinger, gapanalyse opp mot personvernforordningen, fasilitering av konsekvensvurderinger (DPIA) og veiledning i innebygd personvern.

Anja_Kielland_Beck_web_100[1]


Anja Kielland Beck, Digital product manager i Draftit. Spisskompetanse på den tekniske løsningen som inngår i kurset, og vil bistå slik at alle deltakerne får mest mulig ut av løsningen. Hun har god kjennskap til EUs institusjoner og lovgivning gjennom sin master i politisk økonomi fra Brussel. Anja har også erfaring innenfor public affairs for NIKE og kommunikasjon og produktutvikling for Nasdaq Commodities. 

 

paamelding_knapp.png

 

Praktisk informasjon

Kurset går 6 ganger à 3 timer. Totalt 18 timer. En uke mellom hver kursdag gir deltakerne tid til å gjøre nødvendig arbeid mellom hver kursdag.

DATO: 

Tirsdag 19. september

Onsdag 27. september

Tirsdag 10. oktober

Tirsdag 17. oktober

Onsdag 25. oktober

Tirsdag 31. oktober

Alle dager fra kl. 10.00-13.00. Det vil også være mulig å følge kurset via live-stream.

STED: 

Kurslokalet er Helt Sentralt, Strandgata 19 i Oslo (100 meter fra Jernbanetorget).

PRIS: 
25 000,- pr. medlemsbedrift (inkluderer 2 representanter) + 6 mnd. tilgang til den tekniske løsningen. 

Er du ikke medlem og vil delta – eller om du har spørsmål – ta kontakt med Carsten Gunnarstorp, 411 05 055.

Tips en venn Skriv ut