Bransjenorm for Callsentre

NORDMA og Virke har i samarbeid utarbeidet en generell bransjenorm for callcentre.

NORDMA og Virke har i samarbeid utarbeidet en generell bransjenorm for å opprettholde et effektivt og pålitelig system for selvregulering. Hensikten med disse reguleringene (bransjenormene) er å gi forbrukerne og bedriftene forutsigbarhet og klare retningslinjer for å møte rimelige krav og forventninger som stilles til bransjens praksis.

Bransjenormene for callcentre setter etiske og tekniske standarder for godkjente bedrifters praksis, og det forutsettes at alle callcenter-godkjente bedrifter følger normene.

For å sikre god kvalitet, og seriøsitet i bransjen, bør innkjøpere av callcenter-tjenester benytte leverandører som følger bransjenormene.

Det vil videre bli utarbeidet, publisert retningslinjer for praksis på ulike områder som berører bransjen ved behov.

> Last ned bransjenormen her

Skriv ut