E-postnettverket

I samarbeid med INMA har NORDMA etablert et e-postnettverk. E-postnettverket jobber aktivt for å fremme bruken, anseelsen og effekten av e-postmarkedsføring. Det er opprettet en egen standard, Bra e-post for god e-postmarkedsføring, se nærmere på www.braepost.no

Nettverket består i dag av leverandører innenfor verktøy for epostmarkedsføring. Pr. i dag er følgende virksomheter med: SAS Institute, Apsis, Oculos, Questback, Bring Dialog, Red Media og MakeNewsMail. I tillegg deltar IKT Norge.

Målsetning – rydder opp i egne rekker

Vi har etablert en autorisasjonsordning for e-postmarkedsføring. Ordningen kalles «Bra e-post».  Denne er etablert for å synliggjøre de positive aspektene ved riktig og god e-postmarkedsføring, slik at bedrifter og organisasjoner bruker e-post på en bra måte i sin markedskommunikasjon.

Bransjen så selv at det til tider forekommer useriøse og ulovlige utsendelser av e-post, og at også useriøse aktører dukker opp. For å sikre at bransjen utvikler seg i riktig retning og for å motvirke de useriøse aktørene – ønsket bransjen å rydde opp i markedet. Du kan lese mer om autorisasjonsordningen og hvordan din bedrift kan bli godkjent her

braepostlogo.png

 

Tips en venn Skriv ut