Nordma_01

Generalforsamling 2018 i NORDMA

onsdag 13. juni
16:30 - 18:30

Vi innkaller medlemsbedrifter til ordinær generalforsamling den 13. juni 2018 kl. 16.30. 

Følgende saker er til behandling på generalforsamlingen:·       

 • Godkjennelse av innkalling       
 • Valg av møteleder
 • Styrets årsberetning
 • Revisors beretning og valg av revisor
 • Regnskap 2017
 • Fusjon med ANFO, herunder oppløsning av NORDMA
 • Eventuelle innkomne forslag
 • Valg av styrerepresentanter
 • Valg av valgkomité

Vi ber om at deltakelse på generalforsamlingen meldes til oss på e-post: post@nordma.no 

Tid: 13. juni 2018 kl. 16.30
Sted: Bisnode, Langkaia 1 (Havnelageret) 

Hver medlemsbedrift har én stemme, men det er selvfølgelig anledning til å stille med flere deltakere på generalforsamlingen. Dersom ingen fra din bedrift har anledning til å komme, er det anledning til å gi fullmakt til en annen medlemsbedrift.

Sakspapirene kan sees her, men er også sendt til hovedkontaktene i hver medlemsbedrift. 

 • Fusjonsplan med ANFO  HER
 • Styrets beretning og regnskap for 2017  HER
 • Revisjonsberetning  HER

Har du spørsmål til innkallelsen eller til saker som skal behandles på generalforsamlingen, ring gjerne Carsten på (+47) 411 04 055.

Vi håper å se mange av dere på generalforsamlingen – vel møtt!

Med vennlig hilsen
NORDMA

Tips en venn Skriv ut