juridiskbistand

Har din virksomhet behov for juridisk bistand?

Vi tror at en av de viktigste grunnene til medlemskap i NORDMA er at vi tilbyr jurdisk bistand. Som medlem kan du når som helst kontakte oss for å få hjelp med dine juridiske spørsmål.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi får ofte spørsmål om hvordan virksomheter på en lovlig og god måte kan ha dialog med kunder og andre på digitale flater. Mulighetene er mange, men det er viktig å holde seg på riktig side av loven. Vår erfaring er at mange ikke har oversikten over hva som gjelder. Vi tilbyr:

  • Juridisk bistand fra advokat
  • Hjelp til å utforme tekster og dokumenter
  • Kurs og foredrag

Medlemmene får juridisk rådgivning i det daglige. Ved større behov, gir vi ytterligere juridisk bistand til en rimelig pris.

Vi har lang erfaring og spesialkompetanse innen:

  • Markedsføringsrett
  • Personvern
  • Varemerkerett
  • Opphavsrett

Vi yter også juridisk rådgivning innenfor andre rettsområder. Med bistand fra oss er du trygg på at du følger norske lover og regler.

Internasjonalt samarbeid

NORDMA er medlem i Federation of European Direct Marketing (FEDMA). Dette er bransjeorganisasjonen på europeisk nivå. Flere fulltids ansatte lobbyister arbeider mot både EU-kommisjonen og andre besluttende og påvirkende organer i EU-systemet. Som et eksempel kan nevnes at personvernloven i Norge oppsto på grunnlag av et EU-direktiv. Når det innføres en egen personvernforordning i EU i løpet av et par års tid, vil forordningen få status som nasjonal lovgivning og gjelde likt for alle medlemslandene og for EØS-området.

NORDMA har tett kontakt med FEDMA, og kan dermed bistå med hjelp utenfor landegrensene, eller sette deg i kontakt med de riktige personene.

Ta kontakt med oss

Har du spørsmål ber vi deg ta kontakt med oss på e-post eller telefon. Per Christian treffes på per.christian@nordma.no og på tlf. (+47) 911 98 330

Skriv ut