MMM2017_Alle_Vinnere_3368_web

Vinnere av Max Marketing Mix 2017

Max Marketing Mix konkurransen har som formål å fremme og belønne strategisk, kreativ og målbar markedskommunikasjon.  NORDMA gratulerer vinnerne av ...
edm_banner_5_u_text

Dette er MMM-konkurransen 2017

I våre øyne er en god kampanje en som gir gode resultater. For alle kreative hoder er det heldigvis mange år siden det ble slått fast at kreative arbe...