Pixabay-paragraf_400x260

Lovendringsforslag vedrørende Forbrukerombudet

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt på høring et lovforslag vedrørende Forbrukerombudet.

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har sendt på høring et lovforslag vedrørende Forbrukerombudet. Se høringsnotatet her: 

Lovforslaget innebærer for det første at Forbrukerombudet skal kunne treffe vedtak og ilegge bøter i større utstrekning enn etter dagens regelverk. Dette for at FO skal kunne sanksjonere lovstridig adferd i forhandlingsperioden frem til Markedsrådet treffer vedtak.
 
For det andre foreslås at navnet Forbrukerombudet skal endres. To av forslagene er Forbrukertilsynet og Markedsføringstilsynet. Bakgrunnen er at ”ombud” ikke er så treffende da FOs hovedoppgave er å føre tilsyn.
 
NORDMA har gjennomgått lovforslaget og innstiller på at vi orienterer BLD om at vi støtter lovforslaget uten nærmere kommentarer. Medlemmer som ønsker at NORDMA skal fremme synspunkter vedrørende lovforslaget må ta kontakt så snart som mulig og senest innen 19. november.

Tips en venn Skriv ut