Pexels_38295_liten_firkant

Lovendringsforslag vedrørende telefonsalgsreglene

Det er viktig at bedrifter med kundesenter engasjerer seg. 

Lovendringsforslaget behandles i disse dager av Regjeringen. NORDMA har i den forbindelse forsøkt å påvirke statsrådene, med sikte på å stoppe lovforslaget før oversendelse til Stortinget.
 
Det mest sannsynlige er at Regjeringen vedtar å oversende lovforslaget til behandling i Stortinget, og at oversendelsen skjer i medio desember. I så fall vil lovforslaget bli behandlet av Familie- og kulturkomiteen i løpet av vinteren 2017. Vi opprettholder derfor vår dialog med komiteens medlemmer.
 
Det er NORDMAs vurdering at det er påregnelig at lovforslaget blir vedtatt. Representanter fra callsenter bransjen har nedlagt et betydelig arbeid med å imøtegå lovforslaget. Vi stusser imidlertid på at bedrifter med egne kundesenter – som også vil bli rammet – ikke utviser større engasjement i saken.
 
Lovforslaget underkommuniserer hvilken betydning lovendringen vil ha for kundesentre, og i NORDMAs samtaler med politikerne opplever vi at disse blir overrasket når vi redegjør for dette. Det er derfor viktig at kundesentrene engasjerer seg i saken slik at dette fremkommer i pressen når lovforslaget er til behandling. 

Det haster å komme i gang med å etablere en strategi rundt dette, og vi oppfordrer kundesentre til å ta kontakt med NORDMA. 

Tips en venn Skriv ut