MMM_hovedbilde

Hva er Max Marketing Mix?

NORDMA har siden 1988 arrangert Max Marketing Mix (MMM). MMM samler de som er opptatt av datadrevet og direkte markedsføring som gir målbar lønnsomhet...