Skjermbilde 2018-11-05 kl

NORDMA og ANFO fusjonerer

To bransjeorganisasjoner tar steget fullt ut: Etter to års samboerskap fullbyrdes fusjonen og ANFO og NORDMA blir en organisasjon.

Vi har en rik flora av interesseorganisasjoner i de norske markedet. De fleste av disse har sine klare ambisjoner og oppgaver for sin definerte del av bransjen. Fellesnevneren er gjerne at vi snakker om relativt små organisasjoner med få ansatte. Fra tid til annen blir det også prat om utvidet samarbeid. Gjerne om felles lokaler. Like ofte strander dette pga. forskjeller i varighet på respektive husleieavtaler. ANFO og NORDMA går nå fra prat til handling.

– Vi har snakket sammen en stund. Det siste året har vi gjort flere prosjekter, ikke minst knyttet til GDPR, sammen, sier Jan Morten Drange i ANFO. Vi tror at vi kan løfte langt større oppgaver for våre medlemmer ved å slå oss sammen til en organisasjon. Størrelse er viktig også i interesseorganisasjonsbransjen.

– ANFO og NORDMA har mange likheter og noen ulikheter i medlemsmassen. Vi ser at vi har komplementær kompetanse vi tror kan tas ut med enda større synergier som en organisasjon, sier Runar Pahr-Andresen, styreleder i ANFO. Blir vi større kan vi drifte enda flere nettverk, arrangere enda flere faglige møteplasser for våre medlemmer og ikke minst ta tak i enda flere viktige saker for våre medlemmer. CRM og datadrevet markedsføring har aldri vært viktigere. Også dette underbygger at en sammenslåing er viktig. NORDMA sporet vil være en tydelig del i ANFO fremover.

«Vi er overbevist om at dette er riktig. Både for gamle NORDMA, ANFO og våre medlemmer. Siloenes tid er forbi. Vi ønsker en organisasjon som tenker helhetlig. Uavhengig av virkemidler. Det er markedsføring vi snakker om. CRM er så mye mer enn e-post markedsføring. Store deler av bedriften er involvert. Det handler om å få effekt og lønnsomhet i alt vi gjør. Fra systemvalg til kommunikasjon.» Det er mangeårig styreleder i NORDMA, Ina Svarød som poengterer dette.

Sammenslåingen er ønsket fra begge parter. Begge parter er overbevist om at det er riktig og viktig. Vi tror at en større organisasjon gjør at vi kan sette et enda tydeligere lys på de viktige og sentrale sakene i bransjen. Kraften fra to organisasjoner kanalisert i en større mer slagkraftig enhet skal gi oss enda bedre muligheter til å tydeliggjøre vårt tilbud og våre oppgaver overfor våre medlemmer.

Den nye organisasjonen vil ledes av Jan Morten Drange som har ledet ANFO de siste seks årene. NORDMAs daglige leder, Carsten Gunnarstorp fortsetter som juridisk ansvarlig i den nye organisasjonen.

Se intervju med Jan Morten Drange og Carsten Gunnarstorp HER 

 

Tips en venn Skriv ut