Print Power nettverket

Er et nasjonalt og internasjonalt nettverk som skal fremme papirbasert informasjon og reklame som en effektiv og bærekraftig kommunikasjonskanal.

Hvordan drives dette nettverket?

Dette nettverket drives nå i all hovedsak gjennom prosjektet Print Power. Print Power er et nasjonalt og internasjonalt nettverk som skal fremme papirbasert informasjon og reklame som en effektiv og bærekraftig kommunikasjonskanal. Print Power driftes gjennom Grafisk bransjeforening – print og kommunikasjon (Norsk Industri) som Print Power’s norske sekretariat. Dette er i Norge etablert som et samarbeidsforum mellom alle aktører som jobber med papir som levevei. Det er etablert to grupper her; Styringsgruppe og nettverksgruppe.

Hva er NORDMAs rolle?

NORDMA er deltager i styringsgruppen. Denne gruppen består av Grafisk bransjeforening – print og kommunikasjon som leder gruppen og er gruppens sekretariat, Posten, Norpost, Andvord, Norske skog og Fellesforbundet. Det har vært avholdt flere arbeidsmøter, to frokostmøter, det er dessuten sendt ut jevnlige nyhetsbrev samt en månedskalender for barnefamilier om papir og miljø – blant annet med sitater fra Bellona Dette arbeidet tre erstatter fortsatt nettverket for uadressert markedsføring.

Tips en venn Skriv ut