botterNY

Regjeringen strammer inn på telefonsalg

Regjeringen har nå fremlagt lovforslaget vedrørende telefonsalgsreglene. De nye reglene kan tre i kraft allerede 1. juli. 

Saken ligger nå hos Stortinget v/Familie- og kulturkomiteen og det blir høyst sannsynlig avholdt muntlig høring i løpet av siste halvdel av februar, med vedtak i løpet av våren.
 
Regjeringen foreslår i hovedsak fire endringer.

  • Forbud mot å ringe egne kunder som har reservert seg i Reservasjonsregisteret.

  • For leads foreslås det at samtykke bare kan innhentes for én næringsdrivende om gangen.

  • Telefonnummer som brukes til telefonsalg må registreres og gjøres søkbart i nummeropplysningstjenesten.

  • Det innføres et forbud mot at frivillige organisasjoner sender forespørsel om støtte på en måte som gir inntrykk av at det foreligger en betalingsforpliktelse.

NORDMA har besluttet å gi uttrykk for at lovforslaget jevnt over er fornuftig, med unntak av forbudet om å ringe egne kunder. Vi setter altså alt på å stoppe denne ene delen av lovforslaget. De av våre medlemmer som ønsker å få gjort noe med de tre andre forslagene må derfor lage en egen strategi.

Les mer om endringene her

Tips en venn Skriv ut