botterNY700x_

Regjeringen strammer inn på telefonsalg.

Regjeringen har nå fremlagt lovforslaget vedrørende telefonsalgsreglene. De nye reglene kan tre i kraft allerede 1. juli.

Saken ligger nå hos Stortinget v/Familie- og kulturkomiteen. Det blir høyst sannsynlig avholdt muntlig høring i løpet av siste halvdel av februar, med vedtak i løpet av våren.
 
Regjeringen foreslår i hovedsak fire endringer.

  • Forbud mot å ringe egne kunder som har reservert seg i Reservasjonsregisteret.

  • For leads foreslås det at samtykke bare kan innhentes for én næringsdrivende om gangen.

  • Telefonnummer som brukes til telefonsalg må registreres og gjøres søkbart i nummeropplysningstjenesten.

  • Det innføres et forbud mot at frivillige organisasjoner sender forespørsel om støtte på en måte som gir inntrykk av at det foreligger en betalingsforpliktelse.

 
NORDMA har besluttet å gi uttrykk for at lovforslaget jevnt over er fornuftig, med unntak av forbudet om å ringe egne kunder. Vi setter altså alt på å stoppe denne ene delen av lovforslaget. De av våre medlemmer som ønsker å få gjort noe med de tre andre forslagene må derfor lage en egen strategi.
 
Den delen av lovforslaget som NORDMA vil forsøke å stoppe gjelder telefonmarkedsføring til forbrukere som har reservert seg i Reservasjonsregisteret. Regjeringen foreslår å oppheve det nåværende unntaket for eksisterende kunder (mfl. § 13 tredje ledd), og i fremtiden må man derfor i praksis ha forutgående og skriftlig samtykke for å kunne ringe sine kunder.
 
Uten samtykke vil det være tillatt med telefonmarkedsføring på inngående samtaler, men på utgående samtaler skilles det mellom informasjonssamtaler som er tillatt og markedsføringssamtaler som ikke er tillatt.
 
Tillatte informasjonssamtaler er kun de samtalene som har til formål å gi informasjon uten forsøk på endring i pris eller avtalevilkår. Hvis formålet med samtalen er å endre pris eller vilkår er det ikke tillatt å ringe. Dette selv om hensikten er å tilby kunden bedre vilkår, f.eks. rabatt.
 
Forsikringsselskapet kan ringe kunden som har kjøpt bilforsikring for å gi opplysninger om bilforsikringen (tilpasning av kjørelengde osv.), men kan ikke samtidig tilby andre forsikringsprodukter eller totalkundefordeler.
 
TV-, telefoni- og bredbåndselskapet kan ringe kunden for å sjekke om utstyret er riktig installert eller i ferd med å bli utdatert, men kan ikke ringe kunden for å tilby et bedre tilpasset produkt. At kunden etter tilpasningen vil få et bedre produkt til samme pris eller et annet produkt til lavere pris hjelper ikke – dette er fortsatt en markedsføringssamtale som ikke er tillatt.
 
En informasjonssamtale kan ende opp i en markedsføringssamtale bare når kundens spørsmål i løpet av samtalen innebærer en anmodning om markedsføring (samtykke). Informasjonssamtaler der bedriften har til hensikt å ende opp i en markedsføringssamtale er i strid med både mfl. § 12 om reservasjon og mfl. § 16 om opplysningsplikt.
 
Win-back samtaler er telefonmarkedsføring, og følgelig ikke tillatt.

Etter overgangsperioden på 6 måneder vil det ikke være tillatt å ringe egne kunder for å avklare om kunden ønsker å samtykke til telefonmarkedsføring. Hvis loven trer i kraft 1. juli vil altså 31. desember 2017 være siste frist for å bruke telefonen til å innhente samtykke fra egne kunder.
 

Veien videre

I løpet av januar og februar vil NORDMA gjennomføre samtaler med politikere (med fokus på medlemmene av Familie- og kulturkomiteen), samt forsøke å få satt saken på pressens dagsorden.
 
I samarbeid med representanter fra callsenter bransjen er det laget en strategi overfor pressen med klargjorte eksempler som vil bli iverksatt i løpet av januar. Eksemplene viser hvilke konsekvenser endringen har for forbrukerne og samfunnet, for eksempel tap av arbeidsplasser hos callsentre.
 
En tydeliggjøring av konsekvensen for bedrifter med egne kundesentre (in-house) har mye større påvirkningskraft overfor politikere og pressen enn hva konsekvensen for callsentrene har. Grunnet mangel på interesse hos bedrifter med egne kundesentre foreligger det i dag ingen strategi overfor politikere og presse som involverer kundesentre. NORDMA vil derfor fortsette å gjøre en innsats for å få kundesentre på banen i arbeidet med å stoppe lovendringsforslaget.
 

Tips en venn Skriv ut