Telemarketing-nettverket

Nettverket består av de av medlemsbedriftene som har TM-aktiviteter, og er åpent for alle medlemmer som er opptatt av telefonen som salgs- og markedsføringskanal.

Nettverksmøtene setter aktuelle problemstillinger på dagsorden og avholdes ofte i samarbeid med Virke. Det arrangeres dessuten årlig et utvidet nettverksmøte/sommerfest i juni. I 2014 ble det for første gang delt ut priser til årets teamledere. Årets teamleder både for inngående og for utgående, blir delt ut på junimøtet.

Mange av selskapene som driver innenfor TM er blitt Godkjent Callcenter, se mer om denne godkjenningsordningen her: www.godkjentcallcenter.no

Nettverket som er åpent for alle

NORDMA inviterer alle våre medlemmer som er opptatt av telefonen som markedsføringskanal til å delta på TM-nettverksmøter. Nettverksmøtet gir deg oppdatert faglig informasjon og informasjon om hva som skjer i Virke og NORDMA, og i medlemsbedriftene. Nettverksmøtene gir deg samtidig en god mulighet til å treffe andre som jobber med telefonen som markedsføringskanal.

Bransjeturer med faglig innhold

I TM-nettverket arrangeres vi faglige bransjeturer. I 2015 dro nettverket på tur til Lisboa, der vi blant annet var på besøk hos noen store internasjonale aktører. På turene blir det ble holdt foredrag med faglig innhold, callcenterbesøk, hyggelige middager og omvisinger. Det har vært gjennomført flere vellykkete turer og er det sterkt ønske blant medlemmene om å videreføre suksessen.

Tips en venn Skriv ut